İletişim ve Sipariş Hattı
0 232 257 57 35

Mantolama

Fugalı mantolama , 3,5 cm kalınlığında EPS levhalar üzerine akrilik ve mineral malzemeler ile kaplanmış bir dış cephe mantolama ve dekorasyon malzemesi. Ürün, isteğe bağlı olarak farklı ölçülerde üretilebiliyor. Standart olarak üretilen malzemenin boyutları 4 cmx 50 cmx200 cm olarak geçiyor. 200 cm’lik malzeme boyu standart, diğer ölçüler ise değiştirilebiliyor. Fuga aralıkları 18 cm. Fugalı levhalar birbirlerine geçmeli bir şekilde üretiliyor. Teknik veriler bazında 3,5 cm’lik bir EPS levha, ortalama bir binanınısı yalıtımında % 70 - % 75‘e kadar tasarruf sağlıyor.

Kaplama olarak ise 6 çeşit kimyasal ve çeşitli mineraller kullanılıyor. Bu kimyasalların doğaya dönüşümü olmadığı için zor hava şartlarına dayanımları yüksek. Ayrıca hiçbir hava koşulundan etkilenmiyor. Bu sayede EPS levha üzerinde dayanıklı bir kaplama malzemesi oluşturuyor.

Uygulama Şekli

EPS levhalar m²’ye 4-5 kg foamboard yapıştırıcı kullanılarak cepheye yapıştırılması yetiyor. Plakalara ayrıyetten dübellemek gerektirmez ancak dübellemek istediğinizde dübel yerlerine gerekli özel harcımız ile rütuş yapılabilir, yapıldıktan sonra herhangi dış cephe boyası yada grenli boya ile boyanabilir.

Grenli kaplama: Kuvars taneciklerinden oluşan, tekstürlü, iç ve dış mekanlar için kullanılan bir malzeme. Sıvalı, beton, mozaik yüzeylerde,ısı yalıtım sistemlerinde (mantolama) ve kendini taşıyan eski yüzeylerde uygulanabiliyor. Formülasyonu sayesinde nefes alma, güneş ışınlarına dayanıklılık, su iticilik ve yıkanabilme özelliklerine sahip. Yüzeye çok iyi nüfuz ediyor ve uzun ömürlü.

Isı Yalıtımında EPS

• Yüksekısı yalıtımı sağlıyor.
• Yüksek basınç mukavemeti var.
• Boyutsal stabil.
• B1 yangın sınıfı

Isı Yalıtımının Faydaları

• Hava kirliliğini önlüyor.
• Ortamda homojenısı dağılımı elde ediliyor, konfor şartları sağlanıyor.
• Isıtma ve soğutma uygulamalarında yakıt, elektrik ve işletme giderleri azaltılarak tasarruf sağlanıyor.
• Isı yalıtımı ile kayıplar kazanca dönüşüyor. Bu sayede daha küçük kapasiteliısıtma ve soğutma cihazları seçilebiliyor ve yatırım giderleri ciddi ölçüde azaltılıyor.
• Doğal kaynak israfı azalıyor, ozon tabakası delinmiyor ve sera etkisi azalıyor.
• Binadaki sıva hatalarını gizliyor.

EPS ve XPS Karşılaştırma

XPS hammaddesi de EPS gibi izolasyonda kullanılan, polistiren bazlı bir malzeme. Türkiye’de, bu iki malzeme arasında seçim yapılırken fiyat ve özellikler yeterince karşılaştırılmadan, kullanıcıların yanlış yöne sevk edilmesinden dolayı aralarındaki fark özellikle vurgulanmıyor.
EPS ve XPS’in aynı yoğunluktaki türlerininısı yalıtımı özellikleri çok yakın. Buna karşın aynı yoğunluktaki EPS, XPS’e göre daha az maliyetli. Buna ek olarak daha düşük yoğunluktaki malzemelerin seçilebileceği yerlerde, XPS (belirli bir yoğunluğun altında üretilemediği için) kullanılamıyor. Bu durumda daha düşük yoğunluklu EPS kullanımı ile hem gerekliısı yalıtımı sağlanıyor hem de büyük maliyet avantajları yakalanıyor.
Isı iletkenliği: EPS ve CO² köpüklü XPS’te hammaddenin havayla temasından sonra,ısı iletkenliği az miktarda artıyor ve havanınısı iletkenliğini geçiyor. HFCKW veya HFKW gazları kullanılarak daha düşükısı iletkenliği elde edilebiliyor. Böylece EPS ve XPS arasındaki fark birbirine yaklaşıyor. Bunun yanında XPS üretiminde kulanılan çeşitli gazların ekolojik özellikleri büyük farklara sahip. Burada iki ekolojik etki mevcut; ozon tüketme potansiyeli ve sera etkisi. Sera etkisi yaratan gazların başında CO² geliyor. CO²’ nin göreceli değeri 1. Yani bu tabloya göre örneğin XPS’in üretiminde FCKW12 gazının kullanılması durumunda, bu gaz CO²’den 7.300 kez daha yüksek sera etkisine sahip. EPS üretiminde sadece Pentan gazı kullanılıyor, bu gazın da ozon tabakasına hiçbir zararı bulunmuyor ve sera etkisi yaratmıyor.
fugalı mantolama fugalı mantolama fiyatları fugalı dış cephe kaplama sistemleri

Dış Cephe-Polistren-Cephe Kaplamaları-Fugalı Mantolama

SU BASMAN PROFİLİ UYGULAMASI

• Mantolama uygulaması aşağıdan yukarıya doğru olacaktır.
• Uygulama başlangıcında zeminin 20-25 cm üzerinden, su basman profili teraziye alınarak cepheye monte edilecektir.

YAPIŞTIRMA

• Isı yalıtımı levhalarının yatay ve düşey yüzeylere yapıştırılması amacıyla kullanılan çimento esaslı yapıştırma harcıdır.
• Yapıştırıcınınısı yalıtım levhalarına yapışma dayanma en az 80kpa olmalıdır.
• Yapıştırma harcı levhanın tüm çevresine ve ortaya üç öbek şeklinde uygulanır.
• Yapıştırıcı harcı levhanın %40’ını kaplamalıdır.

DÖŞEME

• Isı yalıtımı levhalarının yapıştırılmasında şaşırtma yöntemi kullanılacak düşey derzler arsı mesafe 15cm’den az olmayacaktır.
• İç ve dış köşelerde kilit sistemi uygulanacaktır.

PENCERE DETAYI

• Isı yalıtımı levhalarının pencere köşelerindeki yapıştırılmasında dersiz uygulama yapılacaktır.
• Pencere köşelerinde küçük parçaların kullanılması gerekmektedir.
• Köşe kısımlarda yapılan derzli uygulamalar köşe çatlakları oluşmasına sebep olur.

DÜBELLEME

• Isı yalıtım plakaların yüzeylerde tespitinde kullanılır.
• Dübelleme 25 metre yüksekliğe kadar m2’ye 6 – 7 adet , 25 metreden sonrasında m2’ye 7 – 8 adet gelecek şekilde yapılacaktır.

KÖŞE PROFİL UYGULAMASI

• Isı yalıtım plakaların yüzeylerde tespitinde kullanılır.
• Dübelleme 25 metre yüksekliğe kadar m2’ye 6 – 7 adet , 25 metreden sonrasında m2’ye 7 – 8 adet gelecek şekilde yapılacaktır.

SIVA ve FİLE UYGULAMASI

• Isı yalıtım plakaları üzerine uygulanan çimento esaslı hazır sıvadır. Yalıtım sıvasınınısı yalıtım plakasına yapışma dayanımı en az 80 kPa olmalıdır
• Mala ile uygulanan iki kat sıvadan sonra sıva henüz kurumadan üzerine sıva filesi uygulanır. Sıva filesi tüm sıvanın içine gömülmelidir. File sıvanın üst kısmında daha yakın olmalıdır. Sıva filesi 165gr/m2 olmalıdır.
• Sıva filesi ek yerlerinde 10cm bini yapacak şekilde uygulanmalıdır..

DENİZLİK YAPILMASI

• Binalarınızın dış cephelerinde mantolama uygulaması sonrasında pencere ve balkon
denizliklerinin bir kısmı mantolamanın altında kalacaktır.
Mantolamanın zarar görmemesi ve yağmur sularının cepheye akması için bu bölümlerde PVC denizlik uzatma profili imal edilecektir.

DEKORATİF KAPLAMA VE BOYA UYGULAMASI

• Sıva uygulaması sonrasında tüm yüzeye astar uygulaması yapılacaktır. Astarın kuruma süresinin ardından dekoratif sıva uygulaması yapılacaktır. Sarfiyat yaklaşık 3 kg/m2 olacaktır.
• Dekoratif sıva yüzeyde pürüzlü bir görünüm oluşmasını sağlayacaktır.
• Dekoratif sıva uygulaması ardından kullanılacak astar malzemesi su bazlı şeffaf, iç ve dış cephelerde yüzeyleri sağlamlaştırmak, duvar ve yüzey arasında bağlayıcılığı arttırır özellikte olacaktır.
• Kullanılacak astar son kat boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını ve dış şartlara, su etkisine karşı çok güçlü bir direnç ve koruyuculuk sağlamaktadır.
• Astarın kuruma boyadan sonra gerekli kuruma süresine takiben cepheye ikinci kat dış cephe boyası uygulanarak dış cephe boya uygulaması bitirilir.
• Birinci kat boyadan sonra gerekli kuruma süresine takiben cepheye ikinci kat dış cephe boyası uygulanarak dış cephe boya uygulaması bitirilir.

YAĞMUR İNİŞ BORUSU UYGULAMASI

• Binanızın mantolama uygulaması sırasında mevcut yağmur iniş boruları sökülecektir.
• Sökülen mevcut yağmur iniş boruları yerine yeni yağmur iniş boruları uygulanacaktır.

KAT SİLME ve SÖVE UYGULAMASI

• Binanızın cephesinde bir adet kat silme uygulaması yapılacaktır.
• Bina pencereleriniz 3 tarafına da SÖVE uygulaması yapılacaktır.
• Kat silmesi ve SÖVE uygulaması mantolama uygulamasından sonra dış cephe boya
• Kat silmesi yüzeyle aderansın güçlü olması amacıyla her metrede bir dübellenecektir uygulamasından önce yapılacaktır

Dekoratif Mantolama Sistemleri

Dekoratif Mantolama

Söve Hakkında;İzmir Söve dış cephelerde kullanılan polistrenden yapılma hazır elemanlardır. Oldukça fazla model seçeneğiyle, farklı tasarımların yapılmasına olanak sağlamasıyla mimarlar ve tasarımcılar için bulunmaz bir kolaylık ve esneklik sağlar.
Günümüz inşaat sektöründe çok değişik malzemelerden elde edilen metal alaşımlı, poliüretan, polyester, ahşap, beton ve doğal taşlardan işlenerek çok değişik modellerde ve ölçülerde hazırlanmış söveleri bulmak mümkündür. Bu söveler montaja hazır halde bulunurlar. Bu tür sövelere hazır söve denir. Hazır söveler içinde en çok uygulama payı polistren köpük (strafor) sövelere aittir. Çünkü polistren sövelerin diğerlerine göre; ekonomiktir, uygulaması çok kolaydır, uzun ömürlüdür, istenilen şekillerde hızlı bir şekilde üretilebilir ve hafifdir.
İzmir yapı İzmir Söve markası altında üretimini yaptığı söve grubunda; devamlı güncellenen ürün yelpazesiyle, gelişmiş üretim sistemleriyle sektörde önemli bir yere sahiptir.
İzmir söve her türlü estetik tarza ait söve modeline sahiptir. Sahip olduğu onlarca modelin yanında istenilen şekil ve ölçülerde üretim yapabilecek olanaklara ve makine kapasitesine sahiptir.
Polistrenden yapılan hazır söveler maliyet, kalite ve montaj kolaylığı açısından tercih edilmektedir. İzmir söve uygulamaları, yapılarımıza estetik kazandırması açısından inşaat sektöründe sıkca kullanılan bir ürün haline gelmiştir.
İşçilik söve uygulamalarında çok önemlidir. Söve malzemesi ne kadar kaliteli olursa olsun doğru işçilik yapılmadığı sürece, cephenizde istenilen sonuç alamayabilirsiniz. Doğru söve malzemesini doğru işçilik ile uygularsanız uzun süreli kullanabileceğiniz şık ve estetik cepheler elde edebilirsiniz.
Söveyi cepheye yapıştırırken gelecekte sövenin düşmesi gibi bir problem yaşamamak için kaliteli yapıştırıcı kullanmak gerekli. Webeer Yapıştırma Harcını kullanarak söve yapıştırma işlemini yaparsanız gelecekte hiçbir problem yaşamazsınız. Webeer Yapıştırıcı, genleştirilmiş polistren (EPS), ekstrüde polistren (XPS) ve taşyünü gibiısı yalıtım levhalarının yüzeye yapıştırılması için formüle edilmiş, yüksek düzeyde polimer katkıları ve çeşlitli kimyasallar ile güçlendirilmiş, çimento esaslı yapıştırma harcıdır.
Dış cephe kaplaması ve cephe süslemesi olarak kullanılan başlıca ürünler söve, denizlik, kat silmesi, fugalı panel, isocotta, isostone, isobrick, payanda, köşe taşı, fuga profili, çıta v.b. ürünlerdir.